Engine Cleaner MV-40

Back to overview

Engine Cleaner MV-40

Code: 1228

Wolny od rozpuszczalników preparat do czyszczenia silnika. MV 40 jest szczególne przeznaczony do czyszczenia wszystkich elementów silnika. Usuwa olej oraz pozostałości smarów nie uszkadzając lakieru. MV 40 nie zawiera rozpuszczalników.